Kvernevik 1

Ligger mellom Kvernevik Ring og sjøen. Omtrent 2.30 meter høy og 15-20 meter i omkrets.

Sted: Steinen ligger mellom Kvernevik Ring og sjøen, ikke langt fra turstien til Alexander Kielland monumentet.

Mål: Høyde: ca 2.30 m. Omkrets: ca 15-20 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Det vokser en liten rogn på toppen av steinen.

Reguleringsstatus: Friområde