Langøy 1

Langøy, Storhaug, Steinen ligger i sjøkanten på vestsiden, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole.

Sted: Steinen ligger i sjøkanten på vestsiden, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole.

Mål: Høyde: 3 m, omkrets: 9-10 m

Geologi: Granitt

Særtrekk: Sørsiden av steinen er helt slett med mønster av andre bergarter.

Reguleringsstatus: Friområde