Langøy 2

Steinen ligger i tett barskog på vestsiden 60 m fra sjøen, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole

Sted: Steinen ligger i tett barskog på vestsiden 60 m fra sjøen, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole.

Mål: Høyde: 3,5 – 4 m, omkrets: 12-14 m

Geologi: Fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde