Langøy 3

Granitt stein, 3 meter høy, omtrent 12 meter i omkrets. Ligger nordøst på øya.

Sted: Nordøst på Langøy.

Mål: 3m høy, 12 i omkrets

Geologi: Granitt