Langøy 7

Granitt stein, omtrent 3 meter høy, 12 meter i omkrets. Ligger sør på øya.

Sted: Sør på Langøy.

Mål: 3m høy, 12m i omkrets

Geologi: Granitt

Særtrekk: Steinen står inntil et skur/bod/uthus.