Lindøy 1

Steinen ligger på vestskråningen av Høgstahaug, like ved flaggstangen.

Sted: Steinen ligger på vestskråningen av Høgstahaug, like ved flaggstangen.

Mål: Høyde va 2 m – omkrets 6-7 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Sterk oppsprukket overflate. Steinen ligger fritt på “vippen”.

Reguleringsstatus: Friområde