Lindøy 10

Massiv klovstein. Veldig vegetert.

Sted: Massiv klovstein i sjøkanten sør-øst.

Mål: Høyde ca 7 meter. Omkrets ca 26 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: En stor skalk av blokken har veltet ut i sjøen. Mye vegetasjon på blokken.

Reguleringsstatus: Friområde, kulturlandskap klasse B