Lindøy 13

Steinen ligger i barskogen nord på øya.

Sted: Kjempe i tett barskog lengst nord på øya.

Mål: Høyde ca 5 meter. Omkrets ca 11 meter.

Geologi: Fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde, kulturlandskap klasse B