Lindøy 3

Kampstein som ligger i en bratt skråning nedenfor turveien i vest

Sted: Ligger i bratt skråning nedenfor turveien vest på øya.

Mål: Høyde ca 3 meter.  Omkrets ca 8 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Lagdelt, mose og vegetasjon.

Reguleringsstatus: Friområde, kulturlandskap klasse B