Lindøy 4

En stein på vestsiden av øya.

Sted: Stein på høykant som hviler mot den steinlødde turvegen. Vestsiden.

Mål: Høyde ca 3 meter. Omkrets ca 8 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Spesiell formasjon. 3-4 arter mose, bergknapp, einer.

Reguleringsstatus: Friområde. kulturlandskap klasse B