Lindøy 5 (Dronningsteinen)

Dronningsteinen ligger i furuskogen midt mellom sjøen og Dammen.

Sted: Dronningsteinen ligger i furuskogen midt mellom sjøen (Byvik) og Dammen.

Mål: Høyde ca 5 meter. Omkrets ca 40 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Full ståhøyde under steinen mot nord.

Reguleringsstatus: Friområde, kulturlandskap klasse B