Lindøy 7

Ligger 40 til 50 meter fra grillhytten.

Sted: Moselkedt stein ved 40-50 meter fra grillhytte i sør.

Mål: Høyde ca 3,5 meter. Omkrets ca 12 meter.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Som en grønn hatt kledt av mose.

Reguleringsstatus: Friområde, kulturlandskap klass B