Litle Marøy 3

Steinen ligger i nordre del på en flate ved et stort epletre.

Sted: Blokken ligger i nordre del, på en flate ved et stort epletre.

Mål: Omkr: 16 m, hgd: ca 3,5 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Rester av steinsetting (gjerde) på østsiden av steinen.

Reguleringsstatus: Naturreservat