Litle Marøy 4 – Pyramiden

Blokken ligger i nordre del av øya, i enden av en flate.

Sted: Sett fra sør har blokken pyramideform. Ligger i nordre del av øya, i enden av en flate.

Mål: Omkr: 18-20 m, hgd 4 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Rester av steingjerde i skråningen øst for steinen.

Reguleringsstatus: Naturreservat