Litle Marøy 6

Dene steinen beffiner seg på Litle Marøy, Storhaug. Den ligger i søndre del av øya, litt vest for midten.

Sted: Stein ligger i søndre del av øya, litt vest for midten. Nabostein i nord er flat , ca 2,5 m hgd.

Mål: Omkr. 13-14 m, hgd.: ca 3 m

Geologi: Fyllitt

Reguleringsstatus: Naturreservat