Litle Marøy 7

Litle Marøy, Storhaug. Steinen ligger på søndre del av øya. Smal,(N-S) glattskurt og høy.

Sted: Steinen ligger på søndre del av øya. Smal,(N-S) glattskurt og høy.

Mål: Omkr: 10 m, hgd: ca 2,80m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Klovstein.

Reguleringsstatus: Naturreservat