Lunde 1

Stor stein som inngår i et steingjerde nord–sør 30 meter fra turvegen.

Sted: Stor stein som inngår i et steingjerde nord–sør 30 meter fra turvegen.

Mål: Høyde: Ca. 3,5 m, omkrets ca 14 m

Geologi: Fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde