Lundsneset 1

Steinen ligger på beitemark mellom turvegen og sjøen.

Sted: Steinen ligger på beitemark mellom turvegen og sjøen.

Mål: Høyde: 2,5 m. omkrets: ca 10 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: God klatrestein. Tydelig innslag i beitelandskapet.

Reguleringsstatus: Friområde