Madlatuå 2

Ved sti opp til Gjerdesberget (høyden).

Sted: Ved sti opp til Gjerdesberget (høyden).

Mål: Hgd:  3,2 m  Omkr.: 9 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Mye oppspukket blokk, moser og lav. Ligger og ”vipper” på kanten.

Reguleringsstatus: Friområde