Madlatuå 3

I bjørkeskog, på hylle i bratt sørvendt skråning 60 m N for hus.

Sted: I bjørkeskog, på hylle i bratt sørvendt skråning 60 m N for hus.

Mål: Hgd: 3 m  Omkr: 10 m

Geologi: Granitt

Reguleringsstatus: Friområde