Madlatuå 4

Ligger i sjøkanten utenfor Håhammeren. Ant.sklidd ut fra berget. To flate blokker som ligger oppå hverandre.

Sted: Ligger i sjøkanten utenfor Håhammeren. Ant.sklidd ut fra berget. To flate blokker som ligger oppå hverandre.

Mål: Hgd:  3,5- 4 m  Omkr.: ca 16 m

Geologi: Granitt

Særtrekk: Mye stein langs sjøkanten, dette den største.

Reguleringsstatus: Friområde