Mosvatnet 1 – Ørnasteinen

Stor blokk i furuskog mellom Andedammen og motorveien. Kalt for Ørnasteinen.

Sted: Stor blokk som lå i furuskog mellom Andedammen og motorveien.  Kalt for Ørnasteinen.

Mål: H=ca 3,5-4 m, O= ca17m

Geologi: Fyllitt

Kulturminnne: Sommeren 2014 ble det funnet steinalderspor i form av flint i forbindelse med en testutgraving ved steinen, og i løpet av august 2014 ble det foretatt full utgraving. Ifølge arkeolog Theo Gill ble det gjort funn som trolig stammer fra perioden 8.000 til 10.000 år f.kr. "Steinen har etter all sannsynlighet fungert som et stoppested for mennesker i bevegelse. Det er naturlig at jaktfolk har søkt ly ved steinen ved behov." Det ble også gjort funn av et relativt stort stolpehull like ved steinen. "Stolpehullet stammer nok fra en senere periode, og har trolig vært benyttet til å skaffe et slags tak over hodet. Her har de trolig rastet oven kortere perioder, og muligens brukt stedet til å oppbevare utstyr" (Kilde sitater: Rogalands Avis 16.08.2014)

Historikk: Før byggingen av Motorveien lå denne steinen åpent og synlig på en av to holmer i Mosvatnet. Holmen forsvant da motorveien ble bygget, mens Ørnasteinen ble bevarte med et nødskrik. I forbindelse med bygging av Ryfast og ny kulvert over Motorveien kom steinen nok en gang kommet under press. Til tross for at Vegvesenet hadde lovet å flytte steinen, og til tross for et sterkt press for bevaring av steinen, ble den knust fredag 12. september 2014.

Særtrekk: Fin form. Litt utfordrene å klatre opp på. Naturlig skulptur i parken som helst bør tas vare på i forbindelse med bygging av ny kulvert over motorveien.

Reguleringsstatus: Tidligere friområde, men i dag ligger steinen i området som er regulert til utbygging av Ryfast, Eiganestunnelen og kulvert.