Mosvatnet 2

Mosvatnet, Eiganes/Våland bydel. Ca 30m retning Våland kolonihage fra østsiden av.

Sted: Ca 30m retning Våland kolonihage fra østsiden av gangbro over motorveien. Nord for Schankeholen.

Mål: H: ca 3,5m (ligger i hellende terreng), O: ca 25m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Ganske oppsprukken / oppdelt stor blokk. Trolig av svært lokal opprinnelse. Fin til lek og gir variasjon i landskapet.

Reguleringsstatus: Friområde