Ormøy 1

Klovstein på høydedrag sør på Ormøy, Hundvåg bydel.

Sted: Klovstein på høydedrag sør på Ormøy, Hundvåg bydel.

Mål: H: 2,5m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Delt i to, stor blokk, den ene delen ligger på bakken. Parabolskjerm montert på blokken.

Reguleringsstatus: I hage