Ormøy 3

Steinen ligger på nordøstsiden av Ormøy, Hundvåg bydel.

Sted: Steinen ligger på nordøstsiden av Ormøy, Hundvåg bydel.

Mål: H: 4m O: 16m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Mye forskjellig lav. Ligger i en dump. Fin! Sprekk i steinen.