Ørnasteinen

Denne steinen ligger på Auglend i Hillevåg bydel.

Sted: Hillevåg – Auglend. Blokken ligger delvis skjult mellom bartrær ved inngangspartiet til Solåsveien 8 B.

Mål: Høyde: ca 4 m, omkrets 12-14 m.

Geologi: Granitt

Historikk: Ørnsteinen markerte skiftet mellom Bispeladegaard, Auglend og Ullandhaug.

Særtrekk: Slipt, lysegrå overflate, butt kjegleform. På blokkens vestside (mot veien) er det festet en kobberplate med følgende tekst: “Ørnasteinen markerte skiftet mellom Bispeladegaard, Øglænd og Ullenhaug”.

Reguleringsstatus: Kulturminneplanen 2010-2025