Raunen 2 – Hvalen

Steinen ligger like vest for Raunen 1.

Sted: Steinen ligger like vest for Raunen 1.

Mål: H: Ca 2,5 m O: 10m Liggende

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Ser ut som en hval sett fra nordvestsiden.