Resnes

Sted: Steinblokken ligger i bjørkeskog med rester etter sommerfjøs.

Sted: Steinblokken ligger i bjørkeskog med rester etter sommerfjøs.

Mål: Høyde: Ca 2,80, omkrets 18 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Inngår i steingjerde Ø-V. Steinmur 4x 3m mot NØ. Antagelig rest av sommerfjøs.

Reguleringsstatus: Båndlagt spesialområde naturvern/kulturvern.