Revheim 2

Beskrivelse: “Kamuflert” steinblokk på gjengrodd beitemark.

Sted: "Kamuflert” steinblokk på gjengrodd beitemark.

Mål: Høyde: 3m, omkrets ca 30m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Inngår i steingjerde. Halve steinen dekket av eføy.