Skrefsrudsteinen

Denne steinen ligger ved Bergeland Bydelssenter i Storhaug bydel og har fått sitt navn etter misjonæren Lars Olsen Skrefsrud.

Sted: Ved Bergeland Bydelssenter, Storhaug bydel.

Mål: Ikke oppmålt

Historikk: Steinen har fått navn etter misjonær Lars Olsen Skrefsrud (1840 - 1910). Pga at han hadde sittet i fengsel ble han ikke tatt opp på Misjonshøgskolen, og han brukte steinen som et bønnested og alter, og gjennom dette fikk han styrke til å gå videre i sine misjonsplaner. Han fikk hjelp av forstander Stephan Due i Brødremenigheten, og han kom etterhvert i kontakt med et tysk misjonsselskap og gjennom dette fikk han anledning til å studere i Tyskland. Skrefsrud stiftet senere Den norske santalmisjon.

Særtrekk: Det er slått opp et bronserelieff på steinen. Dette er utført av Erik Haugland, og ble satt opp av Santalmisjonen i 1950 - til minne om Skrefsrud. Minneplaten har følgende tekst: "Ved denne steinen fikk Lars Olsen Skrefsrud, Santalmisjonens grunnlegger, avgjørende visshet for sitt kall". (Kilde: Stavanger Byleksikon)

Reguleringsstatus: Fredet