Solhøgda

Denne steinen ligger på Solhøgda i Hillevåg bydel.

Sted: Steinen ligger like sør for gjerdet rundt Skretting og ca 40 meter vest for Jærbanen.

Mål: Høyde: 4-5 m. omkrets: 20-25 m.

Særtrekk: Steinen har ujevn overflate og er oppsprukket, uten noen gjennomgående sprekker. Rundt steinen ligger det 4-5 mindre steinblokker som ser ut som de kan ha vært deler av samme stein. Den sørøstre siden av steinen er ganske loddrett, og på en hylle ca 1 meter fra toppen vokser det en liten rogn.