Sørmarka 10

På en beitemark 50 m nord for Sørmarkveien og 150 m fra Jentesteinen.

Sted: På en beitemark 50 m nord for Sørmarkveien og 150 m fra Jentesteinen.

Mål: Høyde: ca 3 m +, omkrets: 13 m.

Særtrekk: Sterkt oppsprukket. Smal flyttblokk med flate på toppen begrodd med einer o.a. vekster

Reguleringsstatus: Friområde