Sørmarka 12

Grannes. I lauvskog, 20 m øst for bekk og grusveg.

Sted: Grannes. I lauvskog, 20 m øst for bekk og grusveg.

Mål: Omkr: 12 m, hgd 3 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Fulldekket av mose. Bevokst med eføy og sisselrot.

Reguleringsstatus: Friområde