Sørmarka 13

Steinen ligger i den sørøstre delen av Sørmarka. Omtrent 3 meter høy og 14-15 meter i omkrets.

Sted: På en liten skogkledd høyde i den sørøstre delen av Sørmarka.

Mål: Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 14-15 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Steinen ligger like ved Sørmarka 14. De to steinene ligger et par meter fra hverandre, men ser ut til å være kløyvd fra en større stein, sammen med fire mindre steiner som ligger like ved.

Reguleringsstatus: Regulert friområde