Sørmarka 14

Klovstein osm ligger på den sørøstre delen av Sørmarka. Omtrent 2,5 meter høy og omtrent 18 meter i omkrets.

Sted: På en liten skogkledd høyde i den sørøstre delen av Sørmarka.

Mål: Høyde: ca 2.50 m. Omkrets: ca 18 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Dette er en klovstein, med en relativt jevn kløft på 20-40 cm mellom de to delene. Steinen ligger et par meter fra Sørmarka 13. De to steinene ser ut til å være kløyvd fra en større stein, sammen med fire mindre steiner som ligger like ved.Det er et stort hulrom under steinen på nordsiden, hvor det er tydelige spor av barns lek.

Reguleringsstatus: Regulert friområde