Store Marøy 11

Stor helle ved inngangen til granholtet mot øst.

Sted: Stor helle ved inngangen til granholtet mot øst.

Mål: Ca. 3,5 m x 8 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Flat stein som ligger lent opp mot berget. Stor hulrom under , ca 2 m lengde. Inngang fra øst, steinlødd i åpningen mot vest. Antagelig brukt som leskjul for dyr.

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)