Store Marøy 2

Denne steinen ligger på Store Marøy i Storhaug bydel.

Sted: Steinen ligger i det NV hjørne av plommehagen.

Mål: Høyde: ca 3 m, omkrets: 10-12 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Inngår i to gjerder, ett mot vest og ett mot nord. Rydningsrøys mot NØ.

Reguleringsstatus: SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025