Store Marøy 3

Denne steinen ligger på Store Marøy i Storhaug bydel.

Sted: Stor flat stein ovenfor bukta som ligger SØ for naustuften.

Mål: Høyde; ca 2 m, omkrets: ca 15 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Heller med hulrom mot N, plass til en person. Flyttblokk eller utrast del av berget mot Ø? Inngår i steinur eller rydningsrøys?

Reguleringsstatus: SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025