Store Marøy 4

Denne steinen ligger på Store Marøy i Storhaug bydel.

Sted: Stor stein ved grasmarka ved stort furutre i NØ.

Mål: Høyde: ca 3,5 m, omkrets: ca 14 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Hulrom vest og øst. Mot øst er hulrommet delvis tettet med stein. Flyttblokk eller revet løs fra berget?

Reguleringsstatus: SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025