Store Marøy 5

Denne steinen ligger på toppen av det høyeste punkt på Store Marøy i Storhaug bydel.

Sted: Klovstein på toppen av øyas høyeste punkt (30 m.o.h.)

Mål: Høyde: ca 2 m, omkrets: 6-8 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Sett fra nord ligger steinen i silhuett på Storhaugen, like ved trig.punkt (høydesøyle) Viktig landskapsestetisk element. Klovstein.

Reguleringsstatus: SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025