Store Marøy 6

Tre blokker i bjørkeskog lengst i sør.

Sted: Tre blokker i bjørkeskog lengst i sør.

Mål: Ca 3 m x ca15 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Stor flat blokk sammen med to litt mindre blokker. Inngår i steingjerde øst-vest.

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)