Store Marøy 7

I tett bjørk-einerskog lengst sør.

Sted: I tett bjørk-einerskog lengst i sør.

Mål: Ca 3m x ca 14 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Ca 10 meter fra nr 6. Inngår i steingjerde nord-sør.

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)