Store Marøy 8

Stor blokk i mindre steinur i bratt og ulendt skråning mot vest.

Sted: Stor blokk i mindre steinur i bratt og ulendt skråning mot vest.

Mål: Ca. 4m x ca 15 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Ligger i en mindre steinur, større hulrom mot vest.

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)