Store Marøy 9

Klovstein i bratt skråning mot vest

Sted: Klovstein i bratt skråning mot vest.

Mål: Ca 2,5 m x 10 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Markert kløft mellom blokkene. Den minste blokka er ca 2 m x ca 8 m.

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)