Tasta 1

Denne steinen ligger mellom Byhaugen og Store Stokkavann, i Tasta bydel.

Sted: Mellom Byhaugen og Store Stokkavann, i Tasta bydel. På en liten høyde sørøst for gården Lierdal.

Mål: Høyde: 3-4 m, omkrets: 15-20 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Steinen skråner ned på sørsiden, slik at det er lett å klatre opp på den. Steinen er del av et steingjerde som går tvers over høyden.