Tasta 2

Navn/sted: Tasta 2, Tasta bydel
Sted: Steinen ligger like nord for bebyggelsen i Norheimssvingen i Tasta bydel.

Sted: Steinen ligger like nord for bebyggelsen i Norheimssvingen i Tasta bydel.

Mål: Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 15-20 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Steinblokken ligger i en skråning. På nordsiden av steinen danner det seg naturlig en liten hule mellom steinen og bakken. Dette er trolig en av de gamle grensesteinene som er nevnt, men ikke kartfestet, i Stavanger kommunes kulturminneplan. Flere av disse grensesteinene er trolig forsvunnet.

Reguleringsstatus: Regulert friområde