Thorbjørnsensteinen

Thorbjørnsensteinen er en stor flyttblokk som ble meislet i tusen knas i forbindelse med bygging av P-plassen foran Sørmarka Arena.

Sted: En stor flyttblokk som ble meislet i tusen knas i forbindelse med bygging av P-plassen foran Sørmarka Arena.

Historikk: "Thorbjørnsensteinen" har fått navnet sitt etter kommunepolitiker Per A. Thorbjørnsen, som ledet arbeidet med å bygge Sørmarka Arena. En stor flyttblokk lå i veien for P-plassen, og entreprenøren mente det ville bli for dyrt å flytte den noen meter. Imke Scheberle prøvde å berge steinen, men den ble meislet i tusen knas. Thorbjørnsen syntes det var leit, men bedyret at han ikke fikk rede på saken før det var for seint.