Tjæresteinen

Tjæresteinen er en historisk stein, som har gitt navn til Steingata på Eiganes.

Sted: Tjæresteinen er en historisk stein, som har gitt navn til Steingata på Eiganes.

Historikk: Første gang vi hører om Tjæresteinen er i heksesaken mot Trau-Astri. Hun ble brent på bålet i Sandviken i 1662. Flere vitner fortalte om en episode hvor hun skai ha sagt at hun kunne gjøre hele Stavanger til et hav og sette det største huset på Tjæresteinen. Steinen er avmerket på byskriver U. F. Aagaards Bykart fra 1726. I 1821 og 1831 nevnes Tjæresteinen i forbindelse med skjøter. Tjæresteinen er nå blitt «merkestein». I forbindelse med gatenavkommisjonens innstilling i 1861 får Steingata sitt navn etter «Den uhyre Steenblok, som befinner sig ved Gadens øvre Ende, sønnefor Omdahls Stykke,.. .». Vi vet ikke nøyaktig når steinen ble fjernet, men det skjedde trolig samtidig med Kongssteinen på Storhaug som ble sprengt bort i slutten av 1860-årene. (Kilder: Stavangeren nr 3-1996 og Stavangeren nr 4-2010)