Tyttebærholmen 1

Stein i furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.

Sted: Stein i furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.

Mål: Høyde: 2,5 meter , omkrets 11-12 meter

Geologi: Fyllitt

Kulturminnne: I steinens ende mot N er det bygd et feskjul med en grunnmur  på ca 3x 3 m x 1m i lødd fyllittstein. Rester av takplater. Tidligere god beiteøy, nå tilplantet med furu.

Særtrekk: 3,5 m høy fur vokser på toppen av steinen, ellers bevokst med sisselrot.