Tyttebærholmen 3

Stein i tett furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.

Sted: Stein i tett furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.

Mål: Høyde: 3,5 meter, omkrets; 6-7 meter

Geologi: Fyllitt